Uspješno završeno još jedno školovanje


Na sportskom arodromu Osijek završeno je još jedno uspješno školovanjesa radio uravljanim modelima.Naš član Petar Sušac je usješno savladao letenje uz pomoć Antuna Šikića i Mire Suvera,Petar je već četiri godine član našeg kluba i uspješno je završio radionicu u kategoriji F1N-150 gdje se natječe i pohađao je 3. Uskršnju školu RC letenja 2010. godine i nastavio aktivno sa školvanjem.Ovo posebno napominjemo zato što je Petar samo 11 godina star pa ga uvodimo u kategoriju F3J gdje se nadamo da če uspješno zamjeniti Miru Suvera kojem ove godine prestaje status juniora.